وانت بار باربری و اتوبار ظرافت بار

از وانت بار برای جابجایی بارهای تا وزن 800 کیلوگرم استفاده میشود که در این خصوص باربری ظرافت بار میداند که کدام بار را میتوان با وانت بار جابه جا کرد . هنگامی که وسیله ای از بازار خرید کرده اید که نمی توان آنرا با مینی کامیونت ها جابجا کرد وانت بار برای حمل آن مناسب می باشد  .

از وسایل متنوعی برای جابجایی بار در باربری ظرافت بار  استفاده میشود که با وجود هر کدام از وسایل نقلیه میتوان جابجایی وسایل را تا وزن خاصی انجام داد .

بارهایی که با وزن خاصی باشد و گنجایش چینش در بخش باری وانت را داشته باشد می توان با وانت بار جابجا کرد .

وانت بار باربری و اتوبار ظرافت بار